Happy life by building a courtyard

“ C o u r t y a r d  ” (คอดยาท) เกิดจาก …พื้นที่จำกัดที่ถูกล้อมร อ บ ไปด้วยผนัง  หรือ อาคาร 3 หรือ 4 ด้าน มีล า น พื้นที่เปิดโล่งไปถึงท้องฟ้าไม่มีเพด ...

มารู้จัก บ้านสไตล์ peranakan

เปอรานากัน คำนี้มักไม่คุ้นหู นัก หากไม่ใช่คนที่สนใจประวัติศาสตร์ หรือนักออกแบบ คำนี้ก็ดูแปลกๆ ผมจะพามารู้จักกับการ ศิลปะการาออกแบบแนวเปอรานากัน นะครับ ศิลปะแบบเ...

แปลงโฉมสำนักงานเก่า เป็นบ้านหรู

เมื่อ 10 กว่าปีก่อน อาคารหลังนี้ใช้เป็น สำนักงานของโรงงานผลิตเส้นหมี่ แห่งหนึ่ง ในจังหวัดนครปฐม ออกแบบโดยบริษัทต้นศิลป์สถาปนิก(2002)จำกัด โดยผมเอง ครับ สมัยนั้น...

ว่าด้วยเรื่อง Mass Model

การจะทำบ้านออกมาได้ในแต่ละหลัง คงเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย ถ้าต้องมานั่งทุบรื้อในส่วนที่ไม่เหมาะ หรือสัดส่วนที่ไม่เข้าท่า ผมจะใช้วิธีการ ทำ Mass Model ศึกษา ระยะ ...

Uropian Classic

วันนี้ เ อ า งานออกแบบตกแต่งภายในบ้านหลังนึง ในห ล า ยๆมุม มาให้ชมกันครับ ^ . เราออกแบบปรับปรุงภายในบ้านหลังนี้จากบ้านเดิมครับ ออกแบบเป็นแนว 𝙲𝚕𝚊𝚜𝚜𝚒𝚌𝚊𝚕 𝚂𝚝𝚢𝚕𝚎 ในห...

มนต์รักสถาปัตยกรรม

เ รื อ น มะลิ ‘ #𝙲𝚑𝚊𝚛𝚖 𝚊𝚛𝚌𝚑𝚒𝚝𝚎𝚌𝚝𝚞𝚛𝚎 กลุ่มอาคารเรือนรับรองริมสระว่ายน้ำ ที่ถูก รี โ น เ ว ท ขึ้นมาใหม่ทั้งหมด โดยใช้สีโทนเขียว ก้ า น มะลิ กับ สีขาวควันบุหรี่ มา...

บ้านที่ดีต้องมี ” frame”

‘ บ้ า น ดีต้องมีเฟรม 𝙵𝚛𝚊𝚖𝚎 ‘ ช่วยทำหน้าที่ให้เกิด 𝙵𝚞𝚗𝚌𝚝𝚒𝚘𝚗𝚊𝚕 𝚉𝚘𝚗𝚒𝚗𝚐 ข อ ง ความเป็น 𝙿𝚞𝚋𝚕𝚒𝚌 กับ 𝚂𝚎𝚖𝚒 𝚙𝚞𝚋𝚕𝚒𝚌 ในบ้าน .. + แน่นอนว่านี่คือ 1 เรื่องในมนตร์เสน่...

หน้าที่นี้เป็นของ “สถาปนิกอย่างผม”

‘ เราจะอยู่กับคุณมะ เ ร็ ง ด้วยกำลังใจของค ว า ม รัก ‘ บ้ า น สวนชั้นเดียว ห ลั ง นี้ ถูกใช้งานมา ห ล า ย ปี สร้างขึ้นเองอย่างง่ายๆโดยช่างท่องถิ่นแถวๆนั้น ไม่ได...

ความงามในสถาปัตยกรรมอย่างแท้จริง

~ ผนังหิน อ่ อ น สีครีม อาจเป็นตัวครีมมาฟิล หรือ ทราโวทีน ยังคงบ่งบอกบุคลิกแห่งความคลาส สิ ค ได้เสมอ แต่สำคัญคือ “ ต้องอยู่ถูกที่ ถู กทาง ถูกเวลา ” .. บางคนเห็น...

เรือนขนมปังขิง “𝙶𝚒𝚗𝚐𝚎𝚛𝚋𝚛𝚎𝚊𝚛𝚍”

ส่ ว น ผมชอบเรียกเรือนประเภทนี้ว่า “วิกตอเรียไทยแลนด์” 𝚟𝚒𝚌𝚝𝚘𝚛𝚒𝚊 𝚝𝚑𝚊𝚒𝚕𝚊𝚗𝚍 ‘ เรียกง่ายๆ คือ “เรือนข น ม ปั ง ขิง” เป็นชื่อเรียกอาคารประเภทหนึ่ง ซึ่งได้รับอิ...