Uropian Classic

วันนี้ เ อ า งานออกแบบตกแต่งภายในบ้านหลังนึง
ในห ล า ยๆมุม มาให้ชมกันครับ ^
.

เราออกแบบปรับปรุงภายในบ้านหลังนี้จากบ้านเดิมครับ
ออกแบบเป็นแนว 𝙲𝚕𝚊𝚜𝚜𝚒𝚌𝚊𝚕 𝚂𝚝𝚢𝚕𝚎 ในหลายรูปแบบ
ทั้ง𝙲𝚘𝚗𝚝𝚎𝚖𝚙𝚘𝚛𝚊𝚛𝚢 ,𝙱𝚊𝚛𝚘𝚚𝚞𝚎,𝙲𝚘𝚕𝚘𝚗𝚒𝚊𝚕 แต่มาอยู่ด้วยกัน
.

เพราะเรากับเจ้าของได้มุมภายในบ้าน มีความ ห ล า ก หลาย
แต่ทุกอย่างแฝงไปด้วยความเป็น ‘𝚄𝚛𝚘𝚙𝚒𝚊𝚗 𝙲𝚕𝚊𝚜𝚜𝚒𝚌 ‘
..

จะเห็นว่าบางห้องเราเสริม อ า ร ม ณ์
ของความเป็น ธ ร ร ม ชาติ เพื่อดูสลายตา ผ่อนค ล า ย เข้าไปด้วย
..

ตอนนี้…อยู่ระ ห ว่ า ง การก่อสร้าง
เสร็จสมบูรณ์ เ มื่ อ ไหร่
ไม่พลาดที่จะเอามาให้ ช ม กันครับ^

T . E . D .
-Taste (รสนิยม)
-Elegance(หรูหรา)
-Difference(แตกต่าง)

Line:@tonsilp
www.tonsilparchitect.com

#TED #ต้นศิลป์สถาปนิก #สถาปนิกตะวันตก
#สถาปนิกแนวคลาสสิค #บ้านสวย #บ้านแตกต่าง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *