Happy life by building a courtyard

“ C o u r t y a r d  ” (คอดยาท) เกิดจาก …พื้นที่จำกัดที่ถูกล้อมร อ บ ไปด้วยผนัง 

หรือ อาคาร 3 หรือ 4 ด้าน มีล า น พื้นที่เปิดโล่งไปถึงท้องฟ้าไม่มีเพด า น  

.

+Courtyard …เกิดขึ้นครั้งแรกในหมู่บ้ า น ของประเทศ Jordan ในยุคสมัยนั้นใช้พื้นที่ระหว่างอาคาร 

เปิดโล่ง ทำกิจกรรมห ล า ก หลาย ไม่ว่าจะเป็น ทำอาหาร ทำงาน นอน 

ลานเล่น ทำกิจกรรมต่างๆไปถึงการเลี้ยงสัตว์

..

ก่ อ น หน้าที่จะเกิดเป็นcourtyard เ ค ย เป็นส่วนหนึ่งของส่วนของครัว 

มีช่ อ ง ระบายควันที่เกิดจากการทำอาหาร ภายหลังก า ร เกิดควันมาเ ย อ ะ ขึ้น 

เลยมีการเจาะเพื่อระบายเป็นช่ อ ง เปิดโล่งสูงขึ้น และมีการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ใช้สอยต่างๆ 

ตั้ง แ ต่ ยุคนั้น จนมาถึงปัจจุบัน มีก า ร พัฒนาเป็นส ว น 

เป็นลานกิจก ร ร มต่างๆ ในปัจจุบันนี้ สถาปนิก มีการ ออกแบบ ให้เหมาะกับการใช้งาน เพื่อให้เหมาะกับความจ้องการของเจ้าของบ้าน และเหมาะกับการใข้สอย ไม่่ว่าจะเป็นลานกิจกรรมต่างๆ ของครอบครัว หรือ จะเป้นสวนเล็กๆกลางบ้าน ไปจนถึงเป็นสระว่ายน้ำ

(ขอบคุณข้อมูลจาก Wikipedia)

~ สำหรับมุมมองของ สถาปนิก ผม Courtyard คือ…#ยาวิเศษ ที่เหมือนวิตามินแห่งค ว า มสุข มากกว่าความเป็นสวน 

เป็นส น า ม อย่างที่เราแค่เห็นด้วยตาแต่เค้าคือค ว า ม ชื่นมื่นในจิตใจ ของคนที่อาศัยอยู่ในบ้าน 

คือแค่ม อ ง ก็ชื่นใจ มองไปแล้ว ดล่งโปร่งสบาย ส่งผลไปถึงจิตใจภายในของเจ้าของบ้านได้อย่างแน่นอนครับ

เป็นการเติม มีวิตามินแห่งความสุข ได้ทุกๆวัน สภาพจิตดี สภาพกายดี ลดปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในครอบครัวได้

ปัญหาการทะเลาะเบาะแว้ง บ้านแต่ละหลังที่ผมออกแบบ ผมมักจะใส่ใจกับพื้นที่เล็กๆตรงนี้ เป็นปอดของบ้าน

เป็นลมหายใจของบ้าน

บ า ง ทีความคิดที่จะออกแบบบ้าน หรือ อาค า ร เต็มพื้นที่หมด ก็อาจไม่ใช่คำต อ บ ที่เหมาะสมสำหรับ

ส ภ า พ สังคมยุคนี้ (หรือยุคไหนๆ)นะครับ Courtyard อาจเป็นคำต อ บ ที่หลายครอบครัว

หากคุณกำลังปลูกบ้าน หรือกำลัง ออกแบบบ้านอยู่ ลองขยับบผนังตรงนั้นนิด ตรงนี้หน่อย เพื่อเพิ่มพื้นที่เป็น

Courtyard ของบ้านของคุณ หรือถ้าไม่รู้จะขยับ ขยายออกมาแบบไหนได้ ก็ต้องลองปรึกษาสถาปนิกที่คุณไว้ใจ

เพื่อออกแบบมาให้ตรงความต้องการของคุณได้มาหที่สุด

ความสำคัญของสถาปัตยกรรมไม่ใช่แค่รูปแบบอาคารที่สวยงาม เพียงอย่างเดียว การดูแลสภาพจิตใจ ของคนใช้งาน

ของสถานที่นั้นๆ ก็เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ

+++ Courtyard ไม่ใช่แค่ ช่องเปิดโล่ง แต่เป็นช่องเปิดคุณภาพชีวิตที่ดี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *