Happy life by building a courtyard

“ C o u r t y a r d  ” (คอดยาท) เกิดจาก …พื้นที่จำกัดที่ถูกล้อมร อ บ ไปด้วยผนัง  หรือ อาคาร 3 หรือ 4 ด้าน มีล า น พื้นที่เปิดโล่งไปถึงท้องฟ้าไม่มีเพด ...

แปลงโฉมสำนักงานเก่า เป็นบ้านหรู

เมื่อ 10 กว่าปีก่อน อาคารหลังนี้ใช้เป็น สำนักงานของโรงงานผลิตเส้นหมี่ แห่งหนึ่ง ในจังหวัดนครปฐม ออกแบบโดยบริษัทต้นศิลป์สถาปนิก(2002)จำกัด โดยผมเอง ครับ สมัยนั้น...

Stunning Dome

หลังคารูปทรงกลม โค้ง มักมีให้เห็นกันในประเทศแถบตะวันออก เช่น ตรุกี รัซเซีย และในอาคารขนาดใหญ่ของประเทศแถบยุโรป มีการตกแต่งอย่างสวยงาม ทั้งภายนอกและภายใน บ่งบอกถ...

Architecture of Bangkok

Architecture of Bangkok

สถาปัตยกรรมรอบกรุง หากย้อนเวลากลับไปสู่อดีต ประมาณ 100 ปี เห็นจะได้ เราจะรู้ว่า อารายธรรมยุโรปเข้ามาในประเทศไทยมากมาย สถาปัตยกรรมรอบกรุง จึงมีหลายอาคาร หลายตึก ...