tonsilp-logo
  • Architecture design
  • Interior design
  • Renovate
  • Classic Architecture
Blog.
บทความ

TONSILP ARCHITECT (2002) Co.,ltd.

สถาปัตยกรรม โรโคโค (Rococo architecture)

สถาปัตยกรรม โรโคโค (Rococo architecture)

สถาปัตยกรรมโรโคโค (Rococo architecture) หรือ ศิลปะโรโคโคได้เริ่มขึ้นจากศิลปะ การออกแบบ และตกแต่งศิลปะการตกแต่งภายใน ในรัชสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่

สถาปัตยกรรมรีเจนซี่

อยากจะเป็นผู้ดีอังกฤษต้องมารู้จัก สถาปัตยกรรม รีเจนซี่ (Regency architecture)

ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 ช่วงที่ความเคลื่อนไหวทางด้านสังคม แล้วก็วัฒนธรรมครั้งสำคัญ ในหน้าประวัติศาสตร์ของอังกฤษในช่วง รัชสมัยพระเจ้าจอร์จที่สี่ (King George

โรมาเนสก์

อะไรคือ สถาปัตยกรรม โรมาเนสก์ (Romanesque architecture)

สถาปัตยกรรมโรมาเนสก์ (Romanesque architecture) เป็นลักษณะสถาปัตยกรรมตะวันตกที่เริ่มราวศตวรรษที่ 6 จนถึงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 10 ไปจนกระทั่งในยุคศตวรรษที่

ลูกน้อย จะร้องไห้หนักมาก ถ้าทาสีห้องเป็น “สีเหลือง”

คุณรู้มั้ยว่าสีเหลือง ทำให้ลูกน้อยของคุณร้องไห้ “ ผมไม่เคยวาดสีเหลืองสถานรับเลี้ยงเด็ก, “ คาร์ลตันแว็กเนอร์ผู้อำนวยการของวากเนอร์สถาบันเพื่อการวิจัยสีใน Santa Barbara,