How to choose an air conditioner

ผมมีประสบการณ์การใช้งาน & เลือกใช้ระบบปรับอากาศ เรียกกันบ้านๆว่าแอร์แล้วกันครับ 555 ปัญหาของสถาปนิก(ของเจ้าของบ้านนั่นแหละ) เรามักปวดหัวกับการหาที่วางตำแหน่...

HAPPY HOUSE

  #ธุรกิจเล็กๆ ทำแล้วมี ค ว า ม สุ ข บั้นปลายชีวิต ของลุงจิ๋ว กะป้าแอ๊วภรรยา… . เป็นร้าน ข า ย ด อ ก ไ ม้  อาคารชั้นเดียวสถาปัตยกรรม “Swedish Cottage” .. ล...

HOME VS LOVE

    มันออกจะเป็นอะไรที่ดูไม่น่าจะเอามาเปรียบเทียบกันได้ . ในวัน ว า เ ล น ไ ท น์ ผมลองกลับมามองสิ่งรอบตัว ในสิ่งที่ผมเป็นอยู่ สิ่งรอบข้าง และความสุขใน...