HOME VS LOVE

 
 
มันออกจะเป็นอะไรที่ดูไม่น่าจะเอามาเปรียบเทียบกันได้
.
ในวัน ว า เ ล น ไ ท น์ ผมลองกลับมามองสิ่งรอบตัว
ในสิ่งที่ผมเป็นอยู่ สิ่งรอบข้าง และความสุขในสิ่งที่ผมมี
ยิ่งมองอย่างพิจารณา ทำให้ผมได้เห็นอะไรบางอย่าง
ในความเป็น…บ้าน & ความรัก
ที่มีบางอย่างคล้ายกัน
..

เริ่มจาก
บ้ า น …….. คือ ความสวยงามทาง ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม
ค ว า ม รั ก …..คือ ความสวยงามทาง จิ ต ใ จ
บ้านเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงาม มีบ้านสวยเจ้าของบ้านก็มีความสุข
ส่วนความรัก มันเป็นความสวยงามทางด้านความรู้สึก
ที่ไม่อาจสัมผัสด้วยการมองเห็น แต่สัมผัสด้วย หั ว ใ จ ^
.
บ้ า น …..ต้ อ ง ก า ร คนอยู่อาศัย ต้ อ ง ก า ร เจ้าของบ้าน
ค ว า ม รั ก ….ก็ต้องการคนที่จะ รั ก
..
เ พ ร า ะ อ ะ ไ ร ? ที่ไม่ว่าจะบ้านหรือความรัก ก็ต้องการคน เพราะว่าทั้งสองสิ่งนั้น
ต้องการการดูแลเอาใจใส่
บ้าน…… ต้ อ ง ก า ร ก า ร ดู แ ล
ความรัก…… ต้ อ ง ก า ร ก า ร ดู แ ล
.
เมื่อมีบ้านก็ต้องดูแลให้บ้านอยู่ในสภาพที่ดี อยู่กับเราไปนานๆไม่ผุไม่พัง
ความรัก ก็ต้องการดูแลเอาใจใส่เช่นกัน เมื่อรู้จักที่จะรัก
เราก็ต้องรักษาความรักของเราให้อยู่กับเรานานที่สุด
..
ความรัก ….คือ …..ความอบอุ่น ความวางใจ ความสบายใจและความสุข
บ้าน…. คือ ….ความอบอุ่น
เพราะเรารู้ว่า ในบ้านของเรา มีคนคอยรัก คอยห่วงหาเราอยู่ในบ้าน
เราอุ่นใจทุกครั้งที่เปิดประตูเข้าบ้าน
รึแค่คิดว่าคนที่เรารักรออยู่ที่บ้านก็อบอุ่นหัวใจ ^แล้วละครับ
..
เคยได้ยินคำพูดนี้มั้ยครับ : นอนที่ไหนก็ไม่นอนไม่หลับเหมือนนอนเตียงที่บ้าน
อยู่ที่ในก็ไม่สบายใจเหมือนอยู่บ้าน
นั่นแหละครับ !!!
.
ความรัก…..ที่มีรากฐานความรักที่มั่นคง ไม่ว่าอุปสรรคใดๆก็ไม่สามารถ
มาทำลายความรัก ความสุขลงได้
เหมือนกับบ้าน ที่สร้างด้วยเสาเข็มที่มีรากฐานที่มันคง บ้านก็ไม่ผุพังง่าย
ไม่ว่าจะเกิดพายุ ฝนฟ้าคะนองหนักแค่ไหน ก็ผ่านไปได้ ไม่พัง
เป็นไง…..บ้ า น VS. ค ว า ม รั ก
ในแบบฉบับ #สถาปนิกชิคชิค อย่างผม
วาเลนไทน์แล้วนะ
ก็อย่าลืมดูแลคนที่คุณรัก ดูแลความรัก เอาใจใส่ความรัก
ให้มากๆ เพื่อโลกนี้จะเต็มไปด้วยความรัก
ค ว า ม รั ก….ไม่เคยทำร้ายใคร
เราเองก็ไม่ควรทำร้ายใคร ด้วยค ว า ม รั ก เช่นกันครับ
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *