อยากได้บ้านสไตล์ไหน

นั่งอธิ บ า ย ตั้งนาน ว่าอยากได้บ้านแบบนั้น …แบบนี้ …. ก็มันเรียกไม่ถูกนี่นาว่าบ้านที่อยากได้ มันแบบไหนกันแน่ ?เค้าเรียกกัน ว่ า สไตล์ไหนหล่ะ ?...

บ้านที่ดีต้องมี ” frame”

‘ บ้ า น ดีต้องมีเฟรม 𝙵𝚛𝚊𝚖𝚎 ‘ ช่วยทำหน้าที่ให้เกิด 𝙵𝚞𝚗𝚌𝚝𝚒𝚘𝚗𝚊𝚕 𝚉𝚘𝚗𝚒𝚗𝚐 ข อ ง ความเป็น 𝙿𝚞𝚋𝚕𝚒𝚌 กับ 𝚂𝚎𝚖𝚒 𝚙𝚞𝚋𝚕𝚒𝚌 ในบ้าน .. + แน่นอนว่านี่คือ 1 เรื่องในมนตร์เสน่...

หน้าที่นี้เป็นของ “สถาปนิกอย่างผม”

‘ เราจะอยู่กับคุณมะ เ ร็ ง ด้วยกำลังใจของค ว า ม รัก ‘ บ้ า น สวนชั้นเดียว ห ลั ง นี้ ถูกใช้งานมา ห ล า ย ปี สร้างขึ้นเองอย่างง่ายๆโดยช่างท่องถิ่นแถวๆนั้น ไม่ได...

ความงามในสถาปัตยกรรมอย่างแท้จริง

~ ผนังหิน อ่ อ น สีครีม อาจเป็นตัวครีมมาฟิล หรือ ทราโวทีน ยังคงบ่งบอกบุคลิกแห่งความคลาส สิ ค ได้เสมอ แต่สำคัญคือ “ ต้องอยู่ถูกที่ ถู กทาง ถูกเวลา ” .. บางคนเห็น...

กว่าจะเป็นประติมากรรมสวยๆ

กว่าจะมาเป็น ป ร ะ ติมากรรมสวยๆ 𝚂𝚌𝚞𝚕𝚝𝚞𝚛𝚎 𝚠𝚒𝚝𝚑 𝚊𝚗𝚊𝚝𝚘𝚖𝚢 ‘ ช่างประติ ม ากรรมเค้าทำอะไรมั่ง ? แล้ว ส ถ า ปนิก ไปเกี่ยวอะไรด้วย ? T . E . D . -Taste (รสนิยม) -...

เรือนขนมปังขิง “𝙶𝚒𝚗𝚐𝚎𝚛𝚋𝚛𝚎𝚊𝚛𝚍”

ส่ ว น ผมชอบเรียกเรือนประเภทนี้ว่า “วิกตอเรียไทยแลนด์” 𝚟𝚒𝚌𝚝𝚘𝚛𝚒𝚊 𝚝𝚑𝚊𝚒𝚕𝚊𝚗𝚍 ‘ เรียกง่ายๆ คือ “เรือนข น ม ปั ง ขิง” เป็นชื่อเรียกอาคารประเภทหนึ่ง ซึ่งได้รับอิ...

เรือนนอนในป่า “Finland”

ลองรับงานออกแบบ รี ส อ ร์ ท 𝚁𝚎𝚜𝚘𝚛𝚝 ดูบ้างครับ …“ ซ้ำๆ เดิมๆ ไม่เอา ไม่ ตื่ น เ ต้ น ” วลีนี้ผมให้เป็นโจทย์ของ ง า น นี้เลยครับ . ห้องพัก แ พ ในแม่น้ำ ในทางเทคนิ...

คลาสสิค “ประยุกต์”

ต้องเรียกว่า “แปลงโฉม” เลยละครับสำหรับงานนี้ การ 𝚁𝚎𝚗𝚘𝚟𝚊𝚝𝚎 บ้านแฝดคู่นี้ เพื่อแบ่งให้ถูกสาว 2 คน จากเดิมเป็นบ้านสไตล์𝚌𝚘𝚗𝚝𝚎𝚖𝚙𝚘𝚛𝚊𝚛𝚢 ที่ถูกปรับปรุงมาแล้วรอบหนึ่งเมื...

เลิศหรูเว่อวังดังเจ้าหญิง

เ อ า งานแปลกๆ มา ให้ ช ม กันบ้างครับ *** “เ ลิ ศ หรู เ ว่ อ วัง ดั ง เ จ้ า หญิง “ ก็เนอะอยู่บ้านอยู่ตึกดีๆกัน ชอบอยู่ ก ร ะ ท่ อ ม ซะงั้น5555 #แซวพี่ณี เจ้าขอ...