เรือนขนมปังขิง “𝙶𝚒𝚗𝚐𝚎𝚛𝚋𝚛𝚎𝚊𝚛𝚍”

ส่ ว น ผมชอบเรียกเรือนประเภทนี้ว่า “วิกตอเรียไทยแลนด์”
𝚟𝚒𝚌𝚝𝚘𝚛𝚒𝚊 𝚝𝚑𝚊𝚒𝚕𝚊𝚗𝚍 ‘

เรียกง่ายๆ คือ “เรือนข น ม ปั ง ขิง”
เป็นชื่อเรียกอาคารประเภทหนึ่ง
ซึ่งได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมแบบตะ วั น ต ก ซึ่งแพร่เข้ามาในประเทศไทย เ ร า ใน ส มั ย รัชกาลที่ 4
.

มีการประดับตกแต่งลวดลายฉลุที่
วิจิ ต ร พิ ส ด า ร หรูหรา สวยงามเหมือนขนมปัง ขิ ง
..

คำว่า “ขนมปัง ขิ ง ” มาจากภาษาอังกฤษ “ 𝙶𝚒𝚗𝚐𝚎𝚛𝚋𝚛𝚎𝚊𝚛𝚍 ”
ซึ่งเป็นขนมปังขิงของชาวยุโรป
.

> ซึ่งตกแต่ง ล ว ด ลายสวยงาม
มีลักษณะหงิกงอเป็นแง่ง ค ล้ า ย ขิง
จึงใช้เป็นคำเรียก ล ว ด ลายทางสถาปัตยกรรม ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ในสมัยพระนางเจ้าวิกตอเรียที่2 แห่งอังกฤษ
(ข้อมูลจาก 𝚆𝚒𝚔𝚒𝚙𝚎𝚍𝚒𝚊)
..

~ เรือนหลังนี้“เ รื อ น สวนฉัตร” ถูก อ อ ก แบบมาเพื่อใช้พัก ผ่ อ น เปลี่ยนบรรยากาศ 𝙳𝚎𝚜𝚒𝚐𝚗 ให้มีแค่ 1 ห้องนอน 1 ห้องนั่ง เ ล่ น
.

เ ส น่ ห์ อยู่ที่ ศาลาทรง 8 เหลี่ยม
ด้านหน้าที่แยกออกมาจากตัวบ้าน ทำให้ภาพรวมของ อ า ค า ร ดูเป็นเรือนหมู่โดยมีสวนขั้นระหว่างกัน
เชื่อมด้วย ร ะ เ บี ย ง ทางเดิน
เล่น ร ะ ดับสู่ตัวบ้านรูปตัว ‘ 𝙻 ‘
..

และยังมีหน้า บั น ทรงคล้ายชฎา ที่จั่วทั้ง2ฝั่ง ที่ดูมีเอ ก ลั ก ษ ณ์ เฉพาะตัว
#𝚄𝚗𝚒𝚚𝚞𝚎
.

อ า ค า ร หลังนี้ ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเขียนแบบอยู่นะครับ
เจ้าของบ้าน “คุณแม่มะลิ” ท่านบอกว่า “ส ว ย ดีคะอาจารย์”สมกับที่ตั้งใจทำงานให้กับท่านมาตลอด
#ปลื้มใจครับ
เดี๋ยวเคลียร์แบบอีกนิดหน่อยคงได้
ส ร้ า ง แล้วครับร อ กันนะครับ
#สถาปนิกชิคชิค

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *