มนต์รักสถาปัตยกรรม

เ รื อ น มะลิ ‘ #𝙲𝚑𝚊𝚛𝚖 𝚊𝚛𝚌𝚑𝚒𝚝𝚎𝚌𝚝𝚞𝚛𝚎
กลุ่มอาคารเรือนรับรองริมสระว่ายน้ำ
ที่ถูก รี โ น เ ว ท ขึ้นมาใหม่ทั้งหมด
โดยใช้สีโทนเขียว ก้ า น มะลิ กับ สีขาวควันบุหรี่
มาเป็นเอกลักษณ์ คู่กับลวดลายปูนปั้น ลายฉลุ
.

ส ถ า ปัตยกรรมเป็นแบบผสมผสานทั้งไทยและยุโรป
หวาน อ่ อ น ช้ อ ย งดงามเหมือน
“ หญิงชาววังในยุคสมเด็จพระนารายณ์ “
#ออเจ้า
วันนี้ ส ร้ า ง เสร็จสมบูรณ์แล้วครับ
#มนตร์เสน่ห์สถาปัตยกรรม

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *