บ้านที่ดีต้องมี ” frame”

‘ บ้ า น ดีต้องมีเฟรม 𝙵𝚛𝚊𝚖𝚎 ‘
ช่วยทำหน้าที่ให้เกิด
𝙵𝚞𝚗𝚌𝚝𝚒𝚘𝚗𝚊𝚕 𝚉𝚘𝚗𝚒𝚗𝚐
ข อ ง ความเป็น 𝙿𝚞𝚋𝚕𝚒𝚌
กับ 𝚂𝚎𝚖𝚒 𝚙𝚞𝚋𝚕𝚒𝚌 ในบ้าน
..

+ แน่นอนว่านี่คือ 1 เรื่องในมนตร์เสน่ห์ของบ้าน #𝙲𝚑𝚊𝚛𝚖 𝚊𝚛𝚌𝚑𝚒𝚝𝚎𝚌𝚝𝚞𝚛𝚎
#ต้นศิลป์สถาปนิก
T . E . D .
-Taste (รสนิยม)
-Elegance(หรูหรา)
-Difference(แตกต่าง)

Line:@tonsilp

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *