When it comes to decorating the house?

ตกแต่งภายใน ต้องรอให้บ้านเสร็จหรอ ????
คำถามนี้ อยู่ในความสงสัยของคนที่กำลังคิดจะปลูกบ้านหรือกำลังปลูกบ้านอยู่แน่นอน
ที่ผ่านมา มีลุกค้าหลายรายเข้ามาปรึกษาผม
ว่าบ้านกำลังเสร็จอยู่ (เพราะไปเอาแบบบ้านจากที่นั้นที่นี่มา หรือบางทีไปจ้างนักออกแบบที่ไม่ได้ออกแบบงานตกแต่งภายในไว้ด้วย) ต้องรอให้โครงสร้างผนังเสร้จก่อนใช่มั้ย
วันนี้ผมเลยอยากมาทำความเข้าใจให้เห็นภาพคร่าวๆครับ
ผมจะแบ่งออกเป็นหลักๆเลยคือ 3 แบบ

แบบที่ 1 ออกแบบบ้านกับออกแบบภายในพร้อมกันตั้งแต่ต้น (ก่อนสร้างบ้าน)
 
การออกแบบทั้งสถาปัตยกรรมภายนอกและภายในไปพร้อมๆกัน สามารถทำได้เลยตั้งแต่ก่อนที่จะลงมือทำการก่อสร้างบ้าน โดยแบบตกแต่งภายในอาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบมากนัก อาจจะได้ประมาณ70-80% แต่เจ้าของบ้านจะมองเห็นภาพการตกแต่งของบ้านได้อย่างชัดเจน และมัณฑนากรจะทำแบบตกแต่งภายในสมบูรณ์แบบได้100% เมื่อโครงสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อย เพราะสามารถนำแบบที่ออกแบบไว้มาเทียบกับหน้างานจริง เพื่อให้ความสวยงามที่ออกมาสอดคล้องกันมากที่สุด ไม่ช่สถาปัตยกรรมภายนอกไปอีกทาง ตกแต่งภายในไปอีกทางครับ
ข้อดี

 • การใช่สอยภายในกับภายนอกบ้านสอดคล้องเป็นเรื่องเดียวกัน
 • งบประมารในการก่อสร้างและการตกแต่งชัดเจน
 • เกิดความงามทางสถาปัตยกรรมและงานตกแต่งภายใน สมบูรณ์แบบ เป็นไปตามตวามต้องการของเจ้าของจริงๆ
 • การเตรียมงานระบบไฟฟ้า ที่สอดคล้องกับฝ้าเพดาลจะมีลำดับชัดเจน

ข้อเสีย

 • ต้องใช้เวลาในขั้นตอนการออกแบบ(ไม่เหมาะกับความต้องการเร่งด่วน)


แบบที่ 2 ออกแบบภายในจากบ้านที่อยู่ปัจจุบัน
 
บ้านเก่า ก็สามารถทำเป็นล้านใหม่ได้ครับ แต่ความยากง่ายไม่เท่ากัน ทำใหม่ง่ายกว่าเอาของเก่ามารื้อ นั้นเลยกลายเป็นสิ่งจำเป็นมากครับที่เจ้าของบ้านจะต้องจ้างสถาปนิกและมัณฑนากรมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์มาสร้างสรรค์หน้าบ้านให้สวยงามขึ้นได้
ข้อเสีย

 • มีข้อจำกัดในการออกแบบและก่อสร้างค่อนข้างเยอะ
 • การก่อสร้างลำบากมากขึ้นถ้ายังมีคนอาศัยในบ้าน
 • รูปแบบความงาม และ ประโยชน์การใช้สอยบางจุดมีข้อจำกัด เช่นขนาดพื้นที่,ความสูงของฝ้า , มุมมอง,ช่องแสง
 • การปรับแก้ไขในงานระบบไฟฟ้า,สุขาภิบาล(ห้องน้ำ ครัว)ต้องรู้ข้อมูลสภาพปัจจุบัน เพื่อเชื่อมต่องานใหม่ที่จะเกิดขึ้น Warning สถาปนิก และมัณฑนากร ที่ออกแบบต้องเก่งและมีประสบการณ์ทำงานสูง


แบบที่ 3 ออกแบบภายในระหว่างก่อสร้างบ้าน
 
สำหรับแบบที่ 3 เป็น แบบที่คนส่วนใหญ่มักเข้าใจกันแบบนี้จริงๆ คือสร้างบ้านให้เสร็จก่อนแล้วค่อยหามัณฑนากรมาออกแบบภายใน ถ้าถามผมว่าทำได้มั้ย ผมตอบเลยในทันทีว่า…..ได้ครับ แต่ต้องรับสภาพงานรื้อถอนงานบางส่วน ที่จำเป็นออกไป เพื่อให้เหมาะกับแบบตกแต่งภายใน เพราะในแบบก่อสร้าง ช่างรับเหมาจะไม่ได้เผื่อเนื้องานก่อนตกแต่งให้กับเจ้าของบ้าน
ข้อเสีย

 • มีข้อจำกัดในการออกแบบและก่อสร้าง (เจ้าของมักเสียดาย ไม่อยากเปลี่ยน,ทุบ,รื้อ โครงสร้างสถาปัตยกรรมณ์ที่เพิ่งทำเสร็จไปแล้ว)
 • รูปแบบความงาม และ ประโยชน์การใช้สอยบางจุดมีข้อจำกัด เช่นขนาดพื้นที่,ความสูงของฝ้า , มุมมอง,ช่องแสง
 • บางครั้งอาจจะกระทบกระทั้งกับผูิรับเหมาก่อสร้างบ้านที่กำลังทำอยู่ ้เพราะรายละเอียดบางอย่างต้องรอการสรุปให้เป็นไปตามแบบที่ออกแบบขึ้นใหม่
 • หรือแม้แต่ผู้รับเหมามักคิดหลังการก่อสร้างแบบง่ายๆ รีบจบรีบไป (ไม่เข้าใจความจำเป็น ในการจัดเตรียมวัสดุให้เหมาะสม)

วิธีแก้ไข

 • เจ้าของนัดพูดคุย 3 ฝ่าย (เจ้าของบ้าน,ผู้ออกแบบ,ผู้รับเหมา)  เพื่อแจ้งข้อตกลง และจัดทำตารางงานร่วมกัน
 • สถาปนิก และมัณฑนากร ที่ออกแบบควรมีประสบการณ์ในการติดต่อประสารงานการก่อสร้าง


สรุปว่า
ถ้าไม่ติดขัดเร่ืองเวลาการปลูกบ้านขึ้นมาซักหลัง ควรออกแแบบทั้งตัวอาคารสถาปัตยกรรมและออกแบบภายในำปพร้อมๆกัน เพื่อความสอดคล้องกัน ทั้งปรธดยชน์ใช้สอย และความสมบูรณ์แบบครับ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *