ARCHITECT @ NAKORNPANOM

การได้ท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆที่มีสถาปัตยกรรมสวยๆ ผมถือว่าเป็นกำไร อย่างที่วันนี้ผมเที่ยวจังหวัดเล็กๆในภาคอีสาน นั่นคือ จังหวัดนครพนม

HOME VS LOVE

    มันออกจะเป็นอะไรที่ดูไม่น่าจะเอามาเปรียบเทียบกันได้ . ในวัน ว า เ ล น ไ ท น์ ผมลองกลับมามองสิ่งรอบตัว ในสิ่งที่ผมเป็นอยู่ สิ่งรอบข้าง และความสุขใน...