โรงละครรึป่าว ?…รึอะไร ?

โ ร ง ล ะ ค ร รึป่าว ?…รึ อ ะ ไ ร ?

บนที่ดิน กว่า 1 0 ไร่
กับธุรกิจขนส่งโลจิสติกมาแรง อันดับต้นของนครปฐม
บริหารงานโดยคนรุ่นใหม่ไฟแรง ต้องการสำนักงานที่ดูดี
ดูทันสมัย อย่างมีสไตล์ #เบื่อลอฟเบื่อโมเดริน
.

ผมเลือก นำ เ ส น อ
สำนักงานในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบ
Modern Art Deco ที่เน้นองค์ประกอบของเส้นสายแบบเรขาคณิตเฉพาะตัว
#เท่ห์ ทันสมัย หรูหรา
..

โดยวางตัวอาคารอยู่บนเนินดินสูง 1 . 5 0 เ ม ต ร
ออกแบบให้มีบันไดเล่นระดับคล้าย อั ฒ จั น ท ร์
เหมือนเป็นกองบัญชาการที่จะมองเห็นการเคลื่อนไหว
ทุกๆจุดของโครงการไม่ว่าจะเป็นอู่ซ่อมรถเทรลเลอร์
รถบรรทุก ลานจอดรถ
.

และ ใน บ า ง โอกาส สามารถ
ใช้ลานระเบียง ด้ า น อ า ค า ร สำนักงานเป็น เ ว ที
จัดงานเลี้ยงได้ โดยมีอาคารเป็น ฉ า ก ห ลั ง(Black ground)
..

เชื่อว่ารูปแบบ สำนักงานแบบนี้ในละแวกภาคตะวันตกคงไม่ค่อยมีให้เห็นกันบ่อยๆ ^
T . E . D .
-Taste (รสนิยม)
-Elegance(หรูหรา)
-Difference(แตกต่าง)

Line:@tonsilp
www.tonsilparchitect.com

#TED #ต้นศิลป์สถาปนิก #สถาปนิกตะวันตก
#สถาปนิกแนวคลาสสิค #บ้านสวย #บ้านแตกต่าง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *