สถาปัตยกรรมการเมือง

นาทีนี้ใครก็ต้องพูดถึง ประชาธิปไตย ผมเองก็ไม่อยากพลาดนาทีสำคัญของประเทศ อย่าเพิ่งเครียดครับผมไม่ได้มาเป็นฝ่ายใดฝ่ายนึงแต่ผมกำลังจะพาทุกคนไปรู้จัก ‘สถาปัตยกรรมการเมือง’ ของไทย นั้นคือ อนุเสาวรีย์ประชาธิปไตย เป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่กึ่งกลางวงเวียนระหว่างถนนราชดำเนินกลางกับถนนดินสอ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สร้างขึ้นเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข การก่อสร้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเริ่มขึ้นในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2482 และทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2483 ในสมัยจอมพล แปลก พิบูลสงคราม ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

ออกแบบโดย หม่อมหลวงปุ่ม มาลากุล โดยเป็นแบบสถาปัตยกรรมไทยผสมผสานสถาปัตยก ร ร ม แบบอาทเดคโค #art deco
ควบคุมการก่อสร้าง โดย ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ในปี 2482 (จากวันนั้นถึงวันนี้ ก็ร่วม 81ปี)
งบประมาณการก่อสร้าง 250,000 บาท
(ถ้าเป็นสมัยนี้ก็คงเป็นเงินราวๆ 50 ล้านบาทได้ละครับ)

  • องค์ประก อ บ ทางด้านสถาปัตยกรรม +

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เป็นรูปหล่อลอยตัว
ประกอบด้วยรูปเล่มรัฐธรรมนูญในสมุดไทย ประดิษฐานบนพานแว่นฟ้า สร้างด้วยทองแดง มีความสูง 3 เมตร หนัก 4 ตัน
ตั้งบนฐานรูปทรงกลมด้านบนโค้งกลม
.

ล า น อนุสาวรีย์ยกสูงมีบันไดโดยรอบ
รอบนอกลานอนุสาวรีย์มีครีบทรงแบน อยู่ 4 ทิศ ที่โคนครีบ มีภาพแกะสลักลายปั้นนูน และมีรั้วเตี้ย ๆ กั้นโดยรอบลานอนุสาวรีย์
..

รั้วนี้ใช้ปืนใหญ่โบราณจำนวน 75 กระบอก
ฝังดินโผล่ท้ายกระบอกขึ้นมา เป็นเสา ค ล้ อ ง โซ่เชื่อมต่อกัน
ครีบ 4 ด้าน สูงจากแท่นพื้น 24 เมตร

“มีรัศมียาว 24 เมตร หมายถึง วันที่ 24 ซึ่งเป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครอง
พานทูนฉบับรัฐธรรมนูญ”
ซึ่งตั้งอยู่บนยอดป้อม
กลางตัวอนุสาวรีย์ สูง 3 เมตร หมายถึง เดือน 3 หรือ เดือนมิถุนายน (ขณะนั้นนับเมษายนเป็นเดือนแรกของปี) ตรงกับเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยนั้น และหมายถึง อำนาจอธิปไตยทั้ง 3 ภายใต้รัฐธรรมนูญ (นิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ)

ปืนใหญ่จำนวน 75 กระบอก (ปากกระบอกปืนฝังลงดิน) โดยรอบฐานของอนุสาวรีย์ที่มีโซ่เหล็กร้อยไว้ หมายถึงปีที่ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครอง (เลข 75 เป็นเลขท้ายสองหลักของปี พ.ศ. 2475) ส่วนโซ่ที่ร้อยไว้ด้วยกันหมายถึงความสามัคคีพร้อมเพรียงของคณะปฏิวัติ

ลายปั้นนูนที่ฐานครีบทั้ง 4 เน้นถึงเรื่องราวการดำเนินงานของคณะราษฎรตอนที่นัดหมายและแยกย้ายกันก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475

พระขรรค์ 6 เล่ม ที่รายล้อมรอบป้อมกลางตัวอนุสาวรีย์ หมายถึง หลัก 6 ประการของคณะราษฎร

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *