ทำไมสถาปนิกต้อง ดื่ ม ไ ว น์ (เป็น)

จริงๆผมเคยพูดถึง 12 ต้องคุณสมบัติของ ส ถ า ป นิ ก
ที่ต้องมีมาแล้ว

สารภาพเลยครับว่าลืมไปอีก 1 เรื่องที่สถาปนิกต้องมี
ดูเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่เชื่อว่า #สำคัญ
จนขอเขียนเป็นข้อ 12.1 ละกันครับ(แถม) ^

“ ทำไมสถาปนิกต้อง ดื่ ม ไ ว น์ (เป็น) “
.

1. ไวน์ แปลว่า “เครื่องดื่มแห่งรสนิยม”
..
มีประวัติ มี story มีเรื่องราวสืบทอดกันมา จนเป็นค่านิยม นุ่ม ลุ่มลึก ดูสุภาพ คลาสสิค และหลากหลายในรสชาด หากคุณอยากเป็นสถาปนิกที่ดี คุณก็ควรมีรสนิยมที่ดีด้วยเช่นกัน
.
2. โซนไวน์ Cabinet มักมีในบ้านผู้มีฐานะ
..
ส่วนตัวผลเองพบเจ้าของบ้านหลายคนที่ดื่มไวน์ในบางโอกาส หรือเป็นประจำ หรือแม้แต่เจ้าของบ้านบางท่านที่ไม่ดื่มแอลกอฮลล์เลยก็ตาม แต่อย่าลืมว่า หน้าที่ของบ้านอีกอย่างหนึ่งคือ การรับแขกเหรื่อ เพื่อนฝูง ในบางโอกาสบางเวลา ดังนั้นกิจกรรมการดื่มไวน์ถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยเติมเต็ม บทสนทนาภายในบ้าน
.
3. Wine is Friendly
..
มิ ต ร ภ า พจากการดื่มไวน์ เกิดขึ้นได้ง่ายๆเป็นจุดเริ่มต้นของการนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถาปนิกกับเจ้าของบ้าน
.
4. ไม่เขินเวลาออกงาน
งานเลี้ยงเปิดตัวโครงการ,ผลิตภัณฑ์,หรืองานเฉลิมแลองต่างๆมักมี Theme งานที่เลิศหรูดูอลังการ ซึ่งก็ขาดไม่ได้สำหรับไวน์รสชาดดีๆที่สถาปนิกอย่างคุณรู้จัก
.
5. ไม่ใช่การเข้าถึงรสนิยมการดื่มไวน์เพียงอย่างเดียวนะครับ มันทำให้สถาปนิกเข้าถึงรสนิยมของเจ้าของบ้านได้ด้วย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *