สถาปัตยกรรม โรโคโค (Rococo architecture)

สถาปัตยกรรม โรโคโค (Rococo architecture)

สถาปัตยกรรมโรโคโค (Rococo architecture) หรือ ศิลปะโรโคโคได้เริ่มขึ้นจากศิลปะ การออกแบบ และตกแต่งศิลปะการตกแต่งภายใน ในรัชสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่ 15 แห่งฝรั่งเศส...