THE CASTLE

สถาปัตยกรรมโบราณของประเทศแถบยุปโรป เป็นสิ่งที่น่าหลงไหลมาก สำหรับผมแล้วเป็นมนต์เสน่ห์ที่น่าหลงไหล น่าค้นหา ในแต่ละทวีป มีความเชื่อ และการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกา...

Uropian Classic

วันนี้ เ อ า งานออกแบบตกแต่งภายในบ้านหลังนึง ในห ล า ยๆมุม มาให้ชมกันครับ ^ . เราออกแบบปรับปรุงภายในบ้านหลังนี้จากบ้านเดิมครับ ออกแบบเป็นแนว 𝙲𝚕𝚊𝚜𝚜𝚒𝚌𝚊𝚕 𝚂𝚝𝚢𝚕𝚎 ในห...

มนต์รักสถาปัตยกรรม

เ รื อ น มะลิ ‘ #𝙲𝚑𝚊𝚛𝚖 𝚊𝚛𝚌𝚑𝚒𝚝𝚎𝚌𝚝𝚞𝚛𝚎 กลุ่มอาคารเรือนรับรองริมสระว่ายน้ำ ที่ถูก รี โ น เ ว ท ขึ้นมาใหม่ทั้งหมด โดยใช้สีโทนเขียว ก้ า น มะลิ กับ สีขาวควันบุหรี่ มา...

อยากได้บ้านสไตล์ไหน

นั่งอธิ บ า ย ตั้งนาน ว่าอยากได้บ้านแบบนั้น …แบบนี้ …. ก็มันเรียกไม่ถูกนี่นาว่าบ้านที่อยากได้ มันแบบไหนกันแน่ ?เค้าเรียกกัน ว่ า สไตล์ไหนหล่ะ ?...