เรือนขนมปังขิง “𝙶𝚒𝚗𝚐𝚎𝚛𝚋𝚛𝚎𝚊𝚛𝚍”

ส่ ว น ผมชอบเรียกเรือนประเภทนี้ว่า “วิกตอเรียไทยแลนด์” 𝚟𝚒𝚌𝚝𝚘𝚛𝚒𝚊 𝚝𝚑𝚊𝚒𝚕𝚊𝚗𝚍 ‘ เรียกง่ายๆ คือ “เรือนข น ม ปั ง ขิง” เป็นชื่อเรียกอาคารประเภทหนึ่ง ซึ่งได้รับอิ...

เรือนนอนในป่า “Finland”

ลองรับงานออกแบบ รี ส อ ร์ ท 𝚁𝚎𝚜𝚘𝚛𝚝 ดูบ้างครับ …“ ซ้ำๆ เดิมๆ ไม่เอา ไม่ ตื่ น เ ต้ น ” วลีนี้ผมให้เป็นโจทย์ของ ง า น นี้เลยครับ . ห้องพัก แ พ ในแม่น้ำ ในทางเทคนิ...

คลาสสิค “ประยุกต์”

ต้องเรียกว่า “แปลงโฉม” เลยละครับสำหรับงานนี้ การ 𝚁𝚎𝚗𝚘𝚟𝚊𝚝𝚎 บ้านแฝดคู่นี้ เพื่อแบ่งให้ถูกสาว 2 คน จากเดิมเป็นบ้านสไตล์𝚌𝚘𝚗𝚝𝚎𝚖𝚙𝚘𝚛𝚊𝚛𝚢 ที่ถูกปรับปรุงมาแล้วรอบหนึ่งเมื...

เลิศหรูเว่อวังดังเจ้าหญิง

เ อ า งานแปลกๆ มา ให้ ช ม กันบ้างครับ *** “เ ลิ ศ หรู เ ว่ อ วัง ดั ง เ จ้ า หญิง “ ก็เนอะอยู่บ้านอยู่ตึกดีๆกัน ชอบอยู่ ก ร ะ ท่ อ ม ซะงั้น5555 #แซวพี่ณี เจ้าขอ...

“ยิ่ง แก่ ยิ่ง คลาสสิค ^ “

บ้ า น หลังนี้สร้าง เ ส ร็ จ อยู่มา 9 ปี แต่ความ ส ว ย ความคลาสสิคก็ยังอยู่ เ ล ย . ย้อนกลับไปเมื่อตอนที่ อ อ ก แ บ บ แรกๆ นึกถึงเรื่องนึง… .. “ทำไ ม อาจารย์ต้อ...